Cần phải có kế toán trưởng và nộp báo cáo tài chính đối với chi nhánh Công ty không?

Khi doanh nghiệp thành lập chi nhánh, có nhiều vấn đề mà chủ doanh nghiệp cần quan tâm như: “Cần phải có kế toán trưởng và nộp báo cáo tài chính đối với chi nhánh Công ty không?” Cùng DC tìm hiểu những vấn đề này qua bài viết sau đây:

Chi nhánh công ty có cần phải có kế toán trưởng và nộp báo cáo tài chính không?

Căn cứ theo Nghị định 174/2016/NĐ-CP, Điều 8 Thông tư 200/2014/TT-BTC và Điều 9 Thông tư 133/2016/TT-BTC thì chi nhánh của doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Việt Nam không bắt buộc phải có kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Tuy nhiên, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam bắt buộc phải có kế toán trưởng.

Việc tổ chức bộ máy kế toán, bố trí kế toán trưởng, người phụ trách kế toán của chi nhánh doanh nghiệp Việt Nam do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp quyết định căn cứ vào đặc điểm hoạt động, yêu cầu quản lý của đơn vị.

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc không phải nộp báo cáo tài chính và ngược lại, chi nhánh hạch toán độc lập phải lập và nộp báo cáo tài chính cho phần thu nhập phát sinh tại chi nhánh cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của chi nhánh.

Căn cứ khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định: Trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập thì nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh còn trường hợp chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì không phải nộp báo cáo tài chính mà khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm báo cáo tài chính), công ty có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại chi nhánh trực thuộc.

Nếu Quý khách hàng cần hỗ trợ về hồ sơ, thủ tục thành lập chi nhánh xin liên hệ vào số Hotline: 0935 786 134 để được tư vấn kịp thời.

————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan