Các dịch vụ do Công ty Tài chính Kế toán Đầu Xuân Đức cung cấp

1. Dịch vụ kế toán:

– Hướng dẫn, cập nhật, và thực hiện ghi chép sổ sách kế toán, hạch toán kế toán, lập các Báo cáo tài chính, báo cáo thuế;

– Thiết kế, tổ chức hệ thống kế toán, xử lý thông tin kế toán;

– Tư vấn kế toán quản trị dành cho Giám đốc dựa trên tình hình thực tế tại đơn vị, nhằm phân tích, đánh giá giúp Giám đốc hiểu và nắm bắt chính xác những mặt được và chưa được của kế toán, đã làm đúng hay sai…để kịp thời điều chỉnh, bổ sung trước khi kiểm tra quyết toán thuế. Hạn chế bị truy thu và nộp phạt.

– Cung cấp và cài đặt phần mềm kế toán.

2. Dịch vụ tư vấn thuế, kê khai và quyết toán thuế:

– Dịch vụ lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng và lập quyết toán thuế năm (Thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TTĐB, thuế NK và các loại thuế khác…);

–  Dịch vụ kê khai, lập các quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người Việt Nam, người nước ngoài;

–  Dịch vụ hoàn thuế và các quy định về thuế;

–  Dịch vụ lập kế hoạch thuế;

–  Soát xét, nhận diện rủi ro về thuế và tư vấn tuân thủ các chính sách thuế hiện hành;

–  Dịch vụ tư vấn và trợ giúp doanh nghiệp khi có vướng mắc về thuế;

–  Các dịch vụ tư vấn thuế khác theo yêu cầu của khách hàng.

3. Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp, hồ sơ thay đổi, chuyển đổi doanh nghiệp:

– Tư vấn thành lập doanh nghiệp (Cty TNHH, Cty Cổ Phần, DNTN, Hợp tác xã, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, liên danh, liên kết…).

– Tư vấn, hướng dẫn các hình thức chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, chia tách, giải thể, các hình thức thay đổi khác…

– Đặc biệt với sự phối hợp nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực kế toán, thuế. Chúng tôi sẽ phân tích rất kỹ để Giám đốc lựa chọn các hình thức góp vốn bằng (tiền, tài sản…), tỷ lệ góp vốn, các chính sách được miễn thuế… Để làm sao đó vừa phù hợp thực tiễn, có tính linh hoạt cao không bị vướng khi đi vào hoạt động và báo cáo thuế, báo cáo tài chính trong tình hình mới hiện nay.

4. Trách nhiệm chi phí tiền lương và các dịch vụ hỗ trợ miễn phí khác:

4.1 Trách nhiệm

– Hằng năm hoặc trong năm, nếu cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán thì kế toán phụ trách phải có mặt để giải trình các số liệu đã báo cáo khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.

– Bảo mật các thông tin, tài liệu một cách tuyệt đối.

– Nói một cách tổng quát, Công ty Chúng tôi sẽ đảm nhận toàn bộ những gì liên quan đến pháp luật thuế, kế toán. Chúng tôi làm việc trên cơ sở tự ý thức, trách nhiệm để nhằm đạt đến mục đích cuối cùng là làm thoả mãn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của các Doanh nghiệp. Đây là mục tiêu phương châm làm việc của Chúng tôi.

– Chúng tôi tư vấn, hướng dẫn miễn phí 100% trực tiếp các ngày trong tuần hoặc qua điện thoại tại VP Công ty: 40 Cù Chính Lan –TP Đà Nẵng)

– Hãy lựa chọn một pháp nhân có chức năng tư vấn tài chính kế toán và kinh nghiệm để đứng ra làm việc.

– Nếu có phát sinh chi phí đều xuất hoá đơn thuế GTGT theo quy định.

4.2 Chi phí tiền lương và các dịch vụ hỗ trợ miễn phí khác

>> Tuỳ thuộc vào quy mô và chức năng hoạt động của từng Doanh nghiệp, thông thường chi phí này chỉ khoản 1/3 lương của một nhân viên chính tại đơn vị  hoặc trả theo thoả thuận.

>> Trên đây là lời giới thiệu và nội dung cơ bản của một chương trình làm việc cụ thể tại một đơn vị. Chúng tôi tin tưởng rằng với khả năng, kinh nghiệm và nguồn nhân lực hiện có của DC, chúng tôi sẽ đóng góp một phần nhỏ vào sự thành công cùng Doanh nghiệp.

————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Dịch vụ liên quan