Giám đốc công ty TNHH 1 thành viên có phải đóng bảo hiểm

Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Căn cứ theo tại Điều 4 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người quản lý doanh nghiệp là Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên có hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động, có hưởng tiền lương thì là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Ảnh minh họa

Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên không phát sinh hợp đồng lao động giữa chính mình với doanh nghiệp cũng như không nhận tiền công, tiền lương từ việc quản lý điều hành doanh nghiệp, mà chỉ hưởng lợi nhuận từ kinh doanh của doanh nghiệp thì không bắt buộc phải phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp, Giám đốc công ty không hưởng lương nhưng muốn tham gia bảo hiểm xã hội thì có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Mức đóng BHXH tự nguyện bằng 22% mức thu nhập người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Dịch vụ liên quan