Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh?

Sau một thời gian hoạt động, doanh nghiệp thường có xu hướng mở rộng phạm vi kinh doanh cũng như địa bàn kinh doanh. Khi đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các hình thức là thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh. Vậy, sự khác nhau giữa 3 loại hình trên là gì?  Cùng DC phân tích qua bài viết dưới đây.

Nên lựa chọn loại hình nào để mở rộng phạm vi kinh doanh (Ảnh minh họa)

1. Khái niệm

  • Chi nhánh:  Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp (Khoản 1 Điều 44 Luật doanh nghiệp 2020).
  • Văn phòng đại diện: Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp (Khoản 2 Điều 44 Luật doanh nghiệp 2020).
  • Địa điểm kinh doanh: Là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể (Khoản 3 Điều 44 Luật doanh nghiệp 2020).

2. Điểm giống nhau

– Đều là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và không có tư cách pháp nhân;

– Đều có giấy chứng nhận hoạt động riêng.

– Không giới hạn số lượng thành lập;

– Hồ sơ  & quá trình thành lập gần như tương đồng nhau

 3. Điểm khác nhau của 3 loại hình

Tiêu chí Chi nhánh Văn phòng đại diện Địa điểm kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh Được đăng ký tất cả các ngành nghề mà trụ sở chính đã đăng ký Chỉ được đại diện theo ủy quyền Được đăng ký một số ngành nghề mà trụ sở chính đã đăng ký.
Chức năng kinh doanh Không
Phạm vi thành lập Có thể đặt khác tỉnh/thành phố với nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, có thể được thành lập trong nước và nước ngoài. Có thể đặt khác tỉnh/thành phố với nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, có thể được thành lập trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh
Con dấu pháp nhân – Có con dấu riêng

 

– Có con dấu riêng

 

– Không có con dấu riêng.

 

Cách đặt tên Phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” Phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Văn phòng đại diện” Không bắt buộc phải để tên doanh nghiệp khi đặt tên cho địa điểm kinh doanh
Ký kết các loại hợp đồng kinh tế – Được phép ký hợp đồng kinh tế; – Không được đứng tên trên hợp đồng kinh tế; – Không được đứng tên trên hợp đồng kinh tế;
Xuất hóa đơn – Được phép sử dụng và xuất hóa đơn. – Không được đăng ký, sử dụng hóa đơn. – Không được đăng ký, sử dụng hóa đơn.
Nghĩa vụ về thuế – Có mã số thuế riêng 13 số trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

– Hạch toán độc lập (phải có hóa đơn riêng)  hoặc hạch toán phụ thuộc.

 

– Có mã số thuế riêng 13 số trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

– Không được đăng ký, sử dụng hóa đơn

– Kê khai thuế độc lập với công ty tại cơ quan thuế nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện quản lý;

– Hạch toán phụ thuộc.

 

– Không có mã số thuế riêng;

– Địa điểm cùng tỉnh với trụ sở chính: Trụ sở chính kê khai và nộp thuế;

– Địa điểm khác tỉnh với trụ sở chính: đăng ký mã số thuế phụ thuộc và kê khai tại Cục thuế địa phương;

– Hạch toán phụ thuộc vào trụ sở chính.

Các loại thuế, phí phải nộp – Lệ phí môn bài;

– Thuế Giá trị gia tăng;

– Thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Thuế thu nhập cá nhân.

– Thuế thu nhập cá nhân. – Lệ phí môn bài.
Thủ tục thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh Hồ sơ thành lập phức tạp hơn địa điểm inh doanh. Hồ sơ thành lập phức tạp hơn địa điểm kinh doanh. Hồ sơ thành lâp đơn giản.
Thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh – Phải thực hiện các thủ tục thay đổi về thuế;

– Gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh

– Phải thực hiện các thủ tục thay đổi về thuế;

– Gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện

 

– Chỉ phải thực hiện thủ tục gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp có thể dựa vào sự khác biệt và chức năng của từng loại hình để có thể so sánh và lựa chọn hình thức thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh phù hợp với nhu cầu và mục đích của chủ doanh nghiệp.

  • Thành lập chi nhánh: Đối với doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng thị trường ở các tỉnh thành phố khác với tỉnh thành phố nơi trụ sở chính của Công ty. Bởi, chi nhánh có thể thực hiện một phần hay toàn bộ chức năng của doanh nghiệp (ký hợp đồng, xuất hóa đơn cho khách hàng, cũng thực hiện các hoạt động với mục đích sinh lời)
  • Thành lập văn phòng đại diện: Trong trường hợp doanh nghiệp muốn thành lập một đơn vị tại các tỉnh thành phố nơi không đặt trụ sở chính để thăm dò nghiên cứu thị trường, giám sát việc vi phạm thương hiệu và làm nơi tiếp cận khách hàng, thị trường mới mà không phát sinh nhu cầu kinh doanh và không cần phải thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế phức tạp.
  • Thành lập địa điểm kinh doanh: Đối với doanh nghiệp có nhu cầu muốn mở một cơ sở kinh doanh chuyên biệt một lĩnh vực của doanh nghiệp với thủ tục và hoạt động đơn giản.

Nếu Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào xin vui lòng liên hệ đến DC qua số Hotline: 0935 786 134 để được tư vấn chi tiết hơn.

————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Dịch vụ liên quan