Điều kiện hỗ trợ thu nhập cho DN và NLĐ (đợt dịch thứ 4)

Quyết định ngày 7/7/2021 số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Quyết định này quy định cụ thể các đối tượng, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ và hồ sơ thủ tục xét duyệt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do dịch theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021.

Bao gồm:

– Hoãn đóng quỹ hưu trí, tử tuất 6 tháng, kể từ thời điểm nộp hồ sơ.

– Miễn đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 12 tháng, kể từ 1/7/2021 – 30/6/2022.

– Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề 1,5 triệu/tháng/người lao động trong thời gian tối đa 6 tháng.

– Hỗ trợ 1.000.000 đồng cho người phải ngừng việc do bị cách ly y tế hoặc ở trong các khu vực bị phong tỏa từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ 1/5 – 31/12/2021.

– Hỗ trợ 1.855.000 đồng cho người bị tạm hoãn HĐLĐ hoặc nghỉ việc không lương từ 15 ngày – dưới 1 tháng trong thời gian từ 1/5 – 31/12/2021.

– Hỗ trợ 3.710.000 đồng cho người bị tạm hoãn HĐLĐ hoặc nghỉ việc không lương từ 1 tháng trở lên hoặc bị chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian từ 1/5 – 31/12/2021.

– Hỗ trợ bổ sung 1.000.000 đồng cho người lao động ngừng việc, mất việc đang mang thai và 1.000.000 đồng/trẻ nếu đang nuôi con dưới 6 tuổi.

– Hỗ trợ 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ 1/5 – 31/12/2021.

– Hỗ trợ 3.710.000 đồng cho đạo diễn, diễn viên, họa sĩ,…phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ 1/5 – 31/12/2021.

Nguồn: luatvietnam.vn

————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan