Doanh nghiệp được đòi tiền lãi tính trên số thuế bị xử phạt sai

Trường hợp tiền thuế, tiền phạt doanh nghiệp phải nộp theo quyết định giải quyết khiếu nại hoặc bản án, quyết định của tòa án nhỏ hơn số tiền thuế, tiền phạt đã nộp theo quyết định xử phạt thuế thì doanh nghiệp được quyền đề nghị hoàn trả số nộp thừa, đồng thời đòi thêm tiền lãi theo mức 0,03%/ngày tính trên số nộp thừa.
( Ảnh minh họa )
Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền phạt nộp thừa thực hiện theo quy định tại các Điều từ 41 đến 48 Thông tư số 80/2021/TT-BTC
————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan