DOANH THU TÍNH THUẾ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

 Doanh thu tính thuế được xác định như thế nào và thời điểm xác định là khi nào? Cùng DC tìm hiểu dưới bài viết này nhé! 

Căn cứ Điều 8 Nghị định 218/2013/NĐ-CP, doanh thu tính thuế TNDN được quy định rõ như sau:

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế bao gồm tiền gia công, tiền bán hàng, tiền cung ứng dịch vụ (kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội ) mà doanh nghiệp được hưởng, không phân biệt chưa thu  được tiền hay đã thu được tiền.

Đối với doanh nghiệp kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế thì doanh thu tính thuế TNDN là doanh thu không có thuế GTGT.

Đối với doanh nghiệp kê khai, nộp thuế GTGT  theo phương pháp trực tiếp trên GTGT thì doanh thu tính thuế TNDN bao gồm cả thuế GTGT.

THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH

Đối với hàng hóa bán ra: thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa đó cho người mua.

Đối với dịch vụ: thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

Ngoài ra các bạn có thể xem cụ thể  doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp khác chi tiết tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 218/2013/NĐ-CP và khoản 3 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

__________________________________________________

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan