Góp vốn bằng tài sản & những nội dung cần lưu ý

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập.

Một số lưu ý khi góp vốn bằng tài sản (Ảnh minh họa)

Theo Điều 34 Luật doanh nghiệp 2020, Tài sản góp vốn bao gồm:

– Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi;

– Vàng;

– Giá trị quyền sử dụng đất;

– Giá trị quyền sở hữu trí tuệ;

– Công nghệ, bí quyết kỹ thuật;

– Các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

 Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều này mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.

 Một số lưu ý khi góp vốn bằng tài sản:

– Trường hợp tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ

– Trường hợp tài sản không đăng ký quyền sở hữu việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản. Trong Biên bản giao nhận phải ghi rõ và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, thông tin trên Giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu) đối với cá nhân; quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký của tổ chức góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ công ty; ngày giao nhận tài sản; chữ ký của các bên; chữ ký của người đại diện theo pháp luật công ty.

– Trường hợp tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi chuyển quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.

————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn về các dịch vụ kế toán
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[F] CÔNG TY KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC

[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan