Nhóm doanh nghiệp sẽ thanh tra thuế và kiểm tra hóa đơn trong năm 2023

Căn cứ Công văn số 586/TCT-TTKT ngày 1/3/2023 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế năm 2023. Theo đó, Tổng cục Thuế thông báo, trong năm 2023, sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra thuế đối với các nhóm doanh nghiệp sau:

(i) Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

(ii) Doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết, tập trung vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thua lỗ hoặc có kết quả kinh doanh thấp so với các doanh nghiệp cùng ngành; các doanh nghiệp có giao dịch liên kết chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị giao dịch, được hưởng ưu đãi về thuế; các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh với chức năng đơn giản như sản xuất theo hợp đồng, gia công, lắp ráp trong các ngành sản xuất linh kiện điện tử, dệt may, da giầy,… nhưng mức lợi nhuận thấp; doanh nghiệp có phát sinh các chi phí cung cấp dịch vụ nội bộ, bản quyền… với giá trị lớn từ các bên liên kết.

(iii) Doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động kinh doanh BĐS, chú trọng các doanh nghiệp BĐS đã mở bán nhưng không công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; các dự án BĐS phục vụ tiêu dùng như nhà ở xã hội, văn phòng cho thuê, BĐS phục vụ sản xuất, công nghiệp; các doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng dự án BĐS.

Các nhóm doanh nghiệp sẽ thanh tra thuế và kiểm tra hóa đơn trong năm 2023

Ngoài ra, ngành Thuế cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực hóa đơn và kiểm tra hoàn thuế GTGT, đặc biệt kiểm tra 100% các hồ sơ hoàn thuế có rủi ro cao trong vòng 01 năm kể từ thời điểm hoàn thuế.

————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan