Giải đáp về quyết toán thuế TNDN năm 2022

Những vướng mắc của người nộp thuế liên quan đến Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2022 đã được Tổng cục Thuế giải đáp trong chương trình hỗ trợ trực tuyến trong đó có các nội dung đáng chú ý sau:

Giải đáp về quyết toán thuế TNDN năm 2022 (Ảnh minh họa)

– Đối với các khoản chi như: lãi vay quá hạn, chi phí tổ chức hội thảo, chi phí đi hội chợ nước ngoài, chi phí nộp phạt hợp đồng… nếu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định, không thuộc các khoản chi không được trừ thì được chấp nhận hạch toán.
– Đối với khoản thuế TNCN nộp thay cho người lao động, cũng được chấp nhận hạch toán nếu trong HĐLĐ có quy định rõ tiền lương, tiền công trả cho người lao động không bao gồm thuế, tiền thuế sẽ do Công ty nộp thay.
– Về chuyển lỗ, theo quy định tại Điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC, doanh nghiệp có lãi mới thực hiện chuyển lỗ và khi chuyển lỗ doanh nghiệp mới lập phụ lục 03-2A. Nếu trong năm quyết toán còn lỗ thì không được chuyển lỗ, không lập phụ lục 03-2A.
– Về hạn mức tạm nộp thuế TNDN 04 quý, theo khoản 3 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP, đối với doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm dương lịch thì đến ngày 30/1/2023 phải tạm nộp ít nhất 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm 2022.
– Trường hợp số thuế TNDN tạm nộp 04 quý thấp hơn 80% thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp là 0,03%/ngày tương ứng với số thuế TNDN tạm nộp thiếu, số ngày tính chậm nộp là từ ngày tiếp theo hạn nộp quý 4 đến trước ngày nộp tiền.
– Thời hạn nộp báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2022 đối với các doanh nghiệp có năm tài chính trùng với năm dương lịch chậm nhất là ngày 31/3/2023.
————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan