GIẢM TRỪ NGƯỜI PHỤ THUỘC ĐƯỢC TÍNH TỪ THỜI ĐIỂM NÀO?

Để được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì phải đăng ký với cơ quan Thuế. Vậy giảm trừ người phụ thuộc được tính từ khi nào, từ thời điểm đăng ký hay thời điểm nuôi dưỡng?

Căn cứ tiết c.2.2 điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC:

“Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký.”

Bên cạnh đó, theo tiết c.2.3 điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư này quy định: Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Vì vậy, kết luận được rằng:

  • Trong năm, đăng ký người phụ thuộc từ thời điểm nào thì được tính giảm trừ gia cảnh từ thời điểm đó.
  • Khi quyết toán Thuế, sẽ tính giảm trừ gia cảnh cho NPT từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

__________________________________________________

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan