Hộ kinh doanh có được lựa chọn cách thức nộp thuế không?

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được quyền lựa chọn cách thức nộp thuế hay không? Làm thế nào để tính số thuế phải nộp? Công ty kế toán Đầu Xuân Đức sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc trên qua bài viết sau đây

Hộ kinh doanh là gì?

Hộ kinh doanh là cơ sở sản xuất, buôn bán được cá nhân hoặc thành viên trong hộ gia đình thực hiện thành lập và đảm bảo trách nhiệm bằng tất cả tài sản của mình trong hoạt động kinh doanh theo những quy định được nêu tại Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký hộ kinh doanh và văn bản chỉ dẫn hoặc chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay đổi (nếu có)

Hộ kinh doanh là gì?
Hộ kinh doanh là gì?

Nếu các thành viên trong hộ gia đình thực hiện đăng ký thì ủy quyền cho 1 cá nhân trong hộ làm đại diện. Cá nhân này sẽ là người đăng ký hộ kinh doanh (chủ hộ kinh doanh)

Hộ kinh doanh có được lựa chọn cách thức nộp thuế không?

Hộ kinh doanh có thể lựa chọn phương pháp nộp thuế như nộp thuế theo cách thức kê khai và nộp thuế theo cách thức khoán

Hộ kinh doanh được lựa chọn cách thức nộp thuế không?
Hộ kinh doanh được lựa chọn cách thức nộp thuế không?

Thời hạn nộp thuế: Hộ khoán mới thực hiện kinh doanh (trong đó bao gồm trường hợp chuyển từ kê khai sang khoán), chuyển đổi cách thức kê khai, chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi quy mô hoạt động, trong năm thì hạn để thực hiện nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán trễ nhất từ thời điểm bắt đầu thực hiện kinh doanh là ngày thứ 10

Lưu ý: Nếu hộ kinh doanh có đầy đủ điều kiện là nằm trong diện hộ kinh doanh có quy mô lớn thì bắt buộc phải phải thực hiện nộp thuế theo cách thức kê khai

>> Đọc thêm: Hướng dẫn hộ kê khai nộp thuế

>> Đọc thêm: Hướng dẫn cách khai và nộp thuế khoán

Cách tính thuế

Tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dựa vào doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

Doanh thu tính thuế

Doanh thu tính thuế GTGT và TNCN cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sẽ là doanh thu tính cả thuế (đối với diện chịu thuế) của tổng tiền bán sản phẩm, tiền hoa hồng, tiền sản xuất, tiền dịch vụ phát sinh khác trong kỳ tính thuế từ việc sản xuất, bán hàng hóa dịch vụ, khoản thưởng, khuyến mãi, chiết khấu,..

Các khoản trợ giá, phụ trội, phụ thu khác, khoản phí thu thêm được hưởng theo quy định;

Các khoản bồi thường trong trường hợp làm sai hợp đồng, và các khoản bồi thường khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế TNCN);

Các khoản doanh thu khác mà hộ kinh doanh hay cá nhân được nhận bất kể trường hợp đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu bao gồm tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN áp dụng cụ thể trên mỗi lĩnh vực, ngành nghề theo văn bản hướng dẫn tại Phụ lục I được ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC.

Đối với trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh hoạt động đa lĩnh vực thì cần kê khai và tính thuế dựa vào tỷ lệ thuế tính trên doanh thu cho từng lĩnh vực hoạt động

Đối với hộ cá nhân, hộ kinh doanh không thể xác định doanh thu tính thuế trên mỗi lĩnh vực hoạt động hoặc xác định sai với thực tế thì CQT sẽ ấn định doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực hoạt động dựa vào các quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Cách tính tổng số thuế phải nộp

  • Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT
  • Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

  • Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN theo hướng dẫn nêu trên.
  • Tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Bài viết trên Công ty tài chính kế toán – thuế Đầu Xuân Đức đã giúp bạn lý giải chi tiết về cách tính thuế. Hộ kinh doanh là gì? Bên cạnh đó trả lời cho câu hỏi hộ kinh doanh được quyền lựa chọn cách thức khai thuế không? Cảm ơn bạn đã đọc!

Bài viết liên quan