HUỶ NHẦM HOÁ ĐƠN, XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Cục Thuế TP. Hà Nội: Hủy nhầm hóa đơn, xử lý thế nào? Công văn số 3007/CTHN-TTHT ngày 16/1/2024 của Cục Thuế TP. Hà Nội quy định về hóa đơn

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty đã hủy hóa đơn đầu ra (kể cả hủy nhầm) thì hóa đơn này không có giá trị sử dụng theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP .

Công ty phải lập hóa đơn mới theo đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Trường hợp Công ty lập hóa đơn không đúng thời điểm quy định thì cơ quan thuế sẽ xử phạt vi phạm về lập hóa đơn theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

__________________________________________________

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan