TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC KHAI BỔ SUNG HÓA ĐƠN BỎ SÓT CỦA KỲ TÍNH THUẾ ĐÃ THANH TRA?

Nhiều trường hợp doanh nghiệp phát hiện hóa đơn bỏ sót của kỳ tính thuế đã thanh, kiểm tra của cơ quan thuế. Vậy trong trường hợp này doanh nghiệp có được kê khai bổ sung được không? Cùng tìm hiểu nội dung này qua công văn số 4955/TCT-KK ngày 6/11/2023 của Tổng cục Thuế về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hóa đơn đầu vào bị bỏ sót.

    Bổ sung hóa đơn bỏ sót của kỳ tính thuế đã thanh tra, kiểm tra

Tổng cục Thuế lưu ý, trường hợp doanh nghiệp phát hiện bỏ sót một số hóa đơn mua vào của kỳ tính thuế đã có kết luận của cơ quan thuế về việc kiểm tra trước hoàn thuế thì thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 và khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Theo khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 nêu trên, sau khi cơ quan thuế đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:

(a) Doanh nghiệp được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này;

(b) Trường hợp doanh nghiệp phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.

———————————————————————————

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] http://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan