Khai nộp thuế điện tử theo mã ID

Ngày 24/04/2023 Tổng cục thuế đã ban hành công văn số 1483/TCT-KK: Văn bản hướng dẫn việc cấp mã ID và khai, nộp thuế điện tử theo mã ID trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Ảnh minh họa

Theo đó, kể từ ngày 10/5/2023, ngành Thuế sẽ tiến hành cấp mã ID (duy nhất cho từng khoản thuế, phí) để doanh nghiệp, cá nhân kê khai, nộp thuế, phí điện tử theo mã ID.

Mã ID sẽ được thông báo cho doanh nghiệp, cá nhân tại Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử; thông báo nộp tiền thuế hoặc thông báo trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Doanh nghiệp, cá nhân được sử dụng mã ID để: Tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế; khai nộp tiền thuế và tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Cách thức thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 02 văn bản đính kèm tại đây: CV-TCT

————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan